Música

Notes

Escrito por

Escoltant un cor en el que cada individu entona notes diferents, es possible que ens sembli percebre una nota que no emetia cap dels intèrprets. Aquest fenomen es el resultat de la interferència entre les ones produïdes per cada element del cor. Suposem que creem una ona d’una freqüència determinada. Creem després una altra en fase aparent, ja que la proveirem d’una freqüència un tant inferior. Si ens desplacem el temps suficient, veurem que de la interferència entre ambdues ones en resulta una altra de nova en la que hi observem una nova freqüència i una modulació de l’ona de zero a la seva amplitud màxima. A mida que la diferència inicial de freqüència va augmentant, la fluctuació de amplitud es va fent més ràpida fins al punt de crear, combinada amb la freqüència de la nota resultant, una nova freqüència (nota) que no era cap de les notes inicials. Si augmentem el nombre d’ones inicialment, evidentment les probabilitats de que aparegui una nota inexistent a l’inici creixeran.

En un instrument, l’ona inicial creada per la part vibrant del mateix, arriba a les nostres oïdes totalment alterada y multiplicada per la seva ressonància, i allò que arriba a les nostres oïdes pot ésser la interferència entre diversos instruments, que a l’hora emeten les seves respectives ones alterades y multiplicades per la seva ressonància. Allò que finalment percebem , és una gegantina obra acústica, un festival d’equacions d’ona, ballant al ritme de les seves freqüències i amplituds, una dansa de molècules d’aire, abraçant-se i separant-se les unes del les altres.

  • Comparte:
  • Facebook
  • Twitter
  • Tuenti
  • Digg

facebook:

1 Comment

Responder